Partnerskaber

Læring gennem kunsten

Partnerskaber

Det Kongelige Teater har i mange år arbejdet på at gøre den klassiske scenekunst til en vedkommende og naturlig del af børns uddannelsesforløb i grundskolen, og inspirere til nye måder at integrere og forankre den klassiske scenekunst på skolerne og i lokalsamfundet.

Fra sommeren 2017 arbejder Det Kongelige Teater i endnu højere grad på at blive en fast og længerevarende del af skolens hverdag og arbejder derfor udelukkende gennem forpligtende 2-årige partnerskabsaftaler med udvalgte skoler i hele Danmark.

Det Kongelige Teater ønsker hermed, at udfordre og udvide læringsrummet og give elever og lærere mulighed for at skabe relationer med kunstnere gennem kortere og længerevarende scenekunstaktiviteter på teateret eller i skolen. Alle mennesker er født med musik, bevægelse som udtryksform, og ved at arbejde tæt på kunsten, lærer eleverne ikke bare om klassisk scenekunst, men opdager på egen krop, hvad fælles, kunstnerisk udøvelse skaber af nye kreative udtryk, personlig udvikling og refleksion.

NB! Alle partnerskaber for skoleåret 2017/2018 er indgået, og det er ikke muligt at blive partnerskole i denne omgang. Tilmeld dig vores skolenyhedsbrev og hold dig opdateret.

1. – 3. klasse - Indskoling

Hands On Scenekunst:

Elever fra partnerskabsskolerne prøver kræfter med ballet, opera, orkester og skuespil side om side med teatrets kunstnere.

 

Børnekoncerter og forestillinger:

Alle elever der har været på Hands On workshop, ser så vidt muligt en forestilling eller åben prøve skabt til deres aldersgruppe.

4. – 6. klasse - Mellemtrin

Scenekunst på Skoleskemaet:

Længere læringsforløb forankret på de enkelte partnerskabsskoler. Læreren deltager i en to dages workshop og vejledes til at gennemføre et 12-ugers struktureret forløb med sine elever på skolen i opera eller ballet. Der arbejdes med en aktuel titel fra teaterets repertoire.

Eleverne indstuderer og opfører deres egen forestilling hjemme på skolen, og inviteres undervejs i forløbet ind og opleve teaterets version ved en sceneprøve på Det Kongelige Teater.

7. – 9. klasse - Udskoling

Samskabelsesprojekt:

I samarbejde med teateret undersøger elever fra partnerskabsskoler særlige aspekter af den klassiske scenekunst. Dette forløb har fokus på såvel kunst som produktion og håndværk.

 

Teaterspillet:                                            

Gennem rollespil og spilstrategier simulerer eleverne en teaterproduktion fra den første casting til den endelige forestilling.

Lærerworkshops i partnerskaberne

Lærerworkshop i drama og kropsligt udtryk

Workshoppen er en praktisk introduktion til konkrete lege og øvelser fra det scenekunstneriske område, der åbner op for en kropslig og sanselig måde at være tilstede og navigere i verden på, alene og sammen med andre.

Disse lege og øvelser er et energiskabende og afvekslende alternativ til mere stillesiddende aktiviteter og kan alle udvikles i en mere fagspecifik retning. I samspil med intellektuelle og refleksive greb ønsker workshoppen at inspirere til, at hele mennesket aktiveres i læringsprocessen.


Lærerworkshop i musikdramatik

Du får som underviser indblik i, hvordan du selv kan facilitere kreative forløb eller øvelser i skolen med fokus på sang og bevægelse. På workshoppen får du enkle værktøjer og modeller, der med det samme kan omsættes til kreativ læring i klasselokalet.

Workshoppen er for lærere og pædagoger i folkeskolen indenfor alle fag. Musikalsk baggrund eller faglighed er ikke påkrævet.


Lærerworkshop i dans og bevægelse

Lærerworkshop i dans og bevægelse I er en praktisk og teoretisk workshop med fokus på, hvordan du som lærer og pædagog kan introducere mere bevægelse i din undervisning. Dans kan spille ind i mange af skolens fag, enten som sammenhængende forløb eller som enkeltopgaver, der både øger velvære og sammenhold i klassen og understøtter den faglige indlæring.

Med et specielt fokus på opgaver, hvor eleverne afprøver og udvikler deres eget bevægelsessprog, udrustes du til undervise dine egne elever i kreativ dans.

Materialer

Partnerskabsskolernes indskolingselever inviteres til PIXI forestillinger enten i København eller i jeres eget nærområde. De varer omkring 30-40 minutter og er skabt til at være i øjenhøjde med indskolingselever med 3. klasse som den primære målgruppe. Der er mange ting, I kan tale om og undersøge både før og efter, og herunder finder I lidt inspiration til jeres forberedelse.

De Tre Musikterer

De Tre Musikterer præsenterer en sjov og let tilgængelig “Klassisk møder Jazz”- koncert. 

Hent inspirationsmateriale

Klods Hans

Klods Hans er en musikalsk nyfortolkning af H.C. Andersens klassiske eventyr af samme navn med kendte arier fra forskellige operaer.

Hent inspirationsmateriale

Nattergalen

Børneoperaen Nattergalen er en nyfortolkning af H.C. Andersens eventyr om kejseren af Kina i sit store slot og hans frit syngende nattergal.

Hent inspirationsmateriale

Papageno og Papagena

Mozarts Tryllefløjten er digtet om til en lille operaforestilling for børn om at være venner, uvenner og kærester.

Hent inspirationsmateriale

Video

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kglplus@kglteater.dk

Tilmeld dig Skolenyhedsbrevet

Med skolenyhedsbrevet får du altid et lille tip med på vejen. Det kan være om en aktuel forestilling, et særligt tilbud, en ny aktivitet eller en underviser-kollega som giver sin mening til kende.

Du får også en oversigt over kommende skoleforestillinger og gode råd til, hvis du skal i teatret med din klasse. Tilmeld dig her.